home  | sitemap  | inloggen
 

HOMEPAGE

Wij zijn Barbara Braїek en Debora van der Stad. Allebei werken we tien jaar met veel plezier in het reguliere basisonderwijs. In die jaren hebben we verschillende groepen gehad, variërend van de groepen 1 tot en met 8. Ook hebben we beiden ervaring in het geven van bijlessen zowel als remedial teacher als gediplomeerd intern begeleider. Momenteel zijn wij de leerkrachten op een basisschool in Hoofddorp.

Ontwikkeling binnen het onderwijs
In onze dagelijkse onderwijspraktijk valt op dat het aantal kinderen met specifieke behoeftes toeneemt. Leerkrachten krijgen steeds meer te maken met kinderen die extra aandacht nodig hebben in de klas en in de vorm van remedial teaching. Een en ander heeft te maken met het Weer Samen Naar School project; sinds 1985 wordt vanuit de overheid gestimuleerd kinderen met leer/gedragsproblemen binnen het reguliere onderwijs op te vangen. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de basisscholen; in de klas zitten meer kinderen die extra aandacht nodig hebben. Leerkrachten moeten gedifferentieerd lesgeven en de remedial teachers krijgen veel kinderen aangemeld voor bijles.

Er wordt hierop ingespeeld door leerkrachten te onderwijzen op het gebied van specifieke leer – en gedragsproblemen. Natuurlijk hebben wij ook verscheidene cursussen en seminars gevolgd.

Onze ervaring
Wij werken al geruime tijd met niveaugroepen binnen de klas. Kinderen die uitvallen krijgen extra aandacht in de vorm van instructiegroepjes.

In de loop van de jaren hebben we kinderen in de klas gehad met verschillende leer – en gedragsproblemen. We hebben leerlingen individueel, in tweetallen en in kleine groepjes begeleid op het gebied van rekenen, taal en lezen aan de hand van handelingsplannen. Wanneer zij daarnaast remedial teaching op school krijgen en extra aandacht thuis wordt een kind op veel manieren geholpen. Toch merken wij in de praktijk dat er behoefte is aan meer. Er zijn grenzen aan de hulp die een school kan bieden en ook thuis kan er niet altijd optimaal uitleg gegeven worden.

Kinderen hebben vaak zelf door dat zij, ondanks de extra hulp, stil blijven staan terwijl de rest van de klas verder gaat met de lesstof. Wij hebben gezien dat dit frustrerend kan werken en ook invloed kan hebben op het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind. Ook voor ouders is dit niet gemakkelijk. Het is verdrietig om te zien dat kinderen met tegenzin of angst naar school gaan of hun schoolwerk maken. De onzekerheid van sommige kinderen kan ook leiden tot onderpresteren. Het is dus naar onze mening niet alleen belangrijk om te werken aan het probleemgebied, maar ook om het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten, zodat zij gemotiveerder met schoolse zaken om kunnen gaan.

Dat is ook de reden waarom we hebben besloten om, naast onze parttime baan in het onderwijs, een praktijk voor bijles op te zetten in Hoofddorp. Dit idee is geboren uit enthousiasme en de overtuiging dat leren leuk moet zijn voor kinderen! Het hebben van plezier in leren is naar onze mening een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling binnen het basisonderwijs. Een realistisch zelfbeeld en voldoende zelfvertrouwen vormen het gereedschap dat kinderen daarbij nodig hebben.

Wij willen professionele hulp bieden aan kinderen die meer nodig hebben en tegemoet komen aan een wens die bij ouders leeft; 'Waar kan ik terecht wanneer ik merk dat mijn kind een extra steun in de rug nodig heeft?'


Met vriendelijke groet,

Barbara en Debora


 

Hoe kan ik mijn kind zo goed mogelijk helpen met CITO oefenen?

"Het onderwijs van nu is zo heel anders dan hoe het er in mijn tijd aan toe ging!"

Deze noodkreet van ouders ben ik veelvuldig tegengekomen. Zowel gedurende de afgelopen vijftien jaar als groepsleerkracht, als de laatste zes jaar in mijn bijlespraktijk"De Bijspringer" (www.debijspringer.nl).

Door ouders dan informatie te geven over de huidige didactiek aan de hand van concrete opgaven, lukte het veel ouders vervolgens goed om op de juiste wijze hun kind verder te helpen.

Deze ervaring inspireerde mij tot het schrijven van dit boek. lees meer…